22-23.09.2015 – Konferencja i seminarium „Zaawansowane materiały budowlane

Uniwersytet Łódzki, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego przystąpili do realizacji projektu pn. „Kompleksowa organizacja spotkań, seminariów, konferencji wspierających proces wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Łódzkiego LORIS 2030”.
W dniach 22-23 września br. odbyły się spotkania dotyczące „Zaawansowanych Materiałów Budowlanych”.
Celem wydarzeń było zwiększenie poziomu współpracy w ramach branży materiałów budowlanych, a także zachęcenie do zacieśnienia współpracy na linii biznes-nauka w celu budowy silnej pozycji konkurencyjnej i aplikowania o duże inwestycje w regionie łódzkim, jak i w całej Polsce.
W spotkaniu tym uczestniczyła z ramienia Polskiej Platformy Technologicznej Budownictwa oraz klastra sEaNERGIA dr Elżbieta Syrda, z tematem wystąpień:
– konferencja 22.09.15r. „Najtrudniejszy pierwszy krok, czyli jak wzmocnić współpracę między przemysłem a nauką w branży budownictwa”;
– seminarium 23.09.15r. „Jak skutecznie współpracować w branży budowlanej na linii nauka-biznes?”

Program seminarium (pobierz)
Program konferencji (pobierz)

II MIĘDZYNARODOWE FORUM EKOLOGICZNE 16-18 września 2015 r., Kołobrzeg, Hotel AQUARIUS SPA

16-18 września br. odbyło się II Międzynarodowe Forum Ekologiczne. Organizatorem Forum była Polska Fundacja Ekologiczna.

Program Forum był podzielony na cztery części : OZE i Energetyka, Gospodarka Woda, Gospodarka Odpadami i Edukacja Ekologiczna. W trakcie trzech dni Forum blisko 80 prelegentów zabrało głos w 15 panelach. Uczestnicy poznali m.in. legislacyjne warunki rozwoju OZE, nowoczesne technologie wytwarzania i magazynowania energii, metody utylizacji i odpadów w Europie i na świecie.

W II Międzynarodowym Forum Ekologicznym uczestniczyła koordynator Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA dr Elżbieta Syrda, w sesji inauguracyjnej przedstawiła prezentację na temat „Zrównoważonego rozwoju w perspektywie finansowej UE programu HORYZONT 2020”.

Prezentacja dr Elżbiety Syrda ”Zrównoważony rozwój w perspektywie finansowej UE programu HORYZONT 2020

Panel o turystyce

II MIĘDZYNARODOWE FORUM EKOLOGICZNE

OZE I ENERGETYKA

Debata: Nowoczesne Technologie w OZE

W panelu na temat Nowoczesnych Technologii w OZE udział wzięli:

dr Elżbieta Syrda
Członek Zarządu
European Construction Technology Platform przy Komisji Europejskiej

Doktor ekonomi nauk o zarządzaniu w SGH w Warszawie; absolwent MBA w Georgetown University, Washington, DC/USA; absolwent Human Resource Management, Pacific Lutheran University, Seattle/USA; absolwent studiów magisterskich i inżynieryjnych w Moskiewskim Instytucie Inżynieryjno-Budowlanym.

Od 1996 r. pełni funkcje zarządcze w branży inwestycyjno-budowlanej. Od 2004r. Członek High Level Group ECTP ( European Construction Technology Platform) działającej przy formułowaniu PR KE. Założyciel PPTB (Polska Platforma Technologiczna Budownictwa) oraz koordynator Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA, działającego na rzecz rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego w oparciu o innowacyjne rozwiązania ekologiczne.

Duże doświadczenie naukowo-badawcze w obszarze budownictwa, energetyki, ekoinnowacji : od 2004r udział w 42 projektach Programów Ramowych KE naukowo badawczych: m.in. ENABLE „Raising European Awareness of a Sustainable Built Environment”; Step by Step „Awareness for Clean Urban Transport”; REG CON „ Support for innovation driven clusters in construction , multi-stakeholder engagement and cross regional co-operation”, COST-EFFECTIVE „ Resource – and Cost -effective integration of renewables in existing high-rise buildings”, TECH TRANSFER „Model of professional qualification structure and quality standards of innovation adaptation and technology transfer in construction sector”, PERFECTION „Performance Indicators for Health,

Comfort and Safety of the Indoor Environment”. Członek Komitetu Monitorującego KPK PR KE powołany przez Ministra nauki i Szkolnictwa Wyższego – 2 kadencje oraz 7 lat członek rady Statystyki powołany przez Prezesa rady Ministrów.

Prezentacja: Prezentacja dr Elżbiety Syrda ”Zrównoważony rozwój w perspektywie finansowej UE programu HORYZONT 2020

Karol Szejn
Viessmann Sp. zo.o.

Urodzony w Poznaniu. Inżynier elektryk, absolwent wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Pracował 14 lat na morzu jako oficer elektryk. Od 1991r. Związany z firmą Viessmann Sp. z o. o. tj. od początku jej działalności w Polsce. Energię do pracy czerpie poprzez aktywne uprawianie sportów : pływanie, kolarstwo turystyczne, tenis i jak większość w f. Viessmann Sp. z o. o. – narciarstwo. W wolnym czasie pilnie śledzi sprawy społeczno – gospodarcze.

Prezentacja: Karol Szein Viessmann Forum Ekologiczne Kołobrzeg 2015 – Sjl

dr inż. Dietmar Schmidt
Solarzentrum , Niemcy

Z zawodu inżynier elektryk, wykształcenie zdobył z zakresu: napędy elektryczne i automatyzacja zakładów przemysłowych ( 1967-1973). Adiunkt w Uniwersytecie w Wismarze w latach 1973-1979. Uzyskał tytuł doktora w dziedzinie niezawodności układów elektronicznych w 1979r. Profesor i Dziekan Wydziału Elektrycznego: elektrownie i sieci energetyczne, napędy elektryczne i układy elektroniczne w energetyce ( Uniwersytet Eduardo Mondlane, Maputo, Mozambik ( 1979-1984).

W latach 1984-192 Profesor na Uniwersytecie w Wismarze. Prowadził szkolenia w Folkecenter dotyczące energetyki odnawialnej ( Hurup , Dania 1993). Dyrektor działu Badań w firmie Solar Nord w Wismar: produkcja paneli słonecznych, kolektory słoneczne i pojazdy napędzane energią słoneczną ( 1993-1998). Prywatnie od 1999r. do teraz prowadzi biuro inżynieryjne energetyki odnawialnej. Dyrektor Solarcenter MV (2002r do teraz). Doświadczenie zawodowe w OZE ( Polska, Bułgaria, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tajlandia, Jemen, Kuba).

Prezentacja: Dietmar Schmidt_Kolobrzeg

dr Richard Zweiler
Generalny Menedżer
Güssing Energy Technologies GmbH

Dołączył do zespołu budującego zakład gazyfikacji Güssing FICFB w 1999r. Od tego czasu nabywał doświadczenie w dziedzinie gazyfikacji oraz produkcji paliw drugiej generacji i zastosowania syngazu. Od 2007r. Pełni funkcję Dyrektora Generalnego w Güssing Energy Technologies, prywatnego instytutu badawczego będącego jednostką non-profit, w której wraz z żoną są głównymi udziałowcami. W ostatnich 12 latach, Güssing Energy Technologies opracowało szereg technologii, koncentrując się głównie na badaniach stosowanych. Tym samym Güssing Energy Technologies stanowi ogniwo pomiędzy sektorem B+R a przemysłem.

Prezentacja: Richard zweiler 13003-AM200a_IBIO_Zweiler_Winddiesel

Zbigniew Palenica
Członek zarządu
Solaris Bus &Coach S.A.

Jest członkiem zarządu firmy Solaris Bus & Coach S.A. odpowiedzialnym za Dział Pojazdów Szynowych. Po ukończeni studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie podjął pracę w dużej firmie ubezpieczeniowej w Niemczech. Skończył studia podyplomowe na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. Od połowy lat dziewięćdziesiątych zatrudniony był w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Krakowie. W 2003 r. został Członkiem odpowiedzialnym za finanse i projekty inwestycyjne spółki, a od 2006r. Pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. W tym czasie odpowiadał za stronę finansową największych projektów firmy: pozyskiwanie środków z funduszy europejskich czy montaż finansowy przy udziale EBOiR oraz EBI.

Aktywnie działa w Izbie Gospodarczej Komunikacji Miejskiej (IGMK) oraz międzynarodowych strukturach UITP. W styczniu 2010 r. został wybrany na Przewodniczącego Komisji Lekkich Pojazdów Szynowych, jednocześnie obejmując stanowisko Wiceprezesa Zarządu stowarzyszenia. Jest pierwszym w historii UITP Polakiem piastującym w organizacji tak wysokie stanowisko.

Funkcja członka Zarządu firmy Solaris Bus & Coach S.S. została mu powierzona z dniem 1 czerwca 2012r.

Prezentacja: Zbigniew_Palenica_Kołobrzeg_17.9.2015

Andrzej Franciszek
Dyrektor
Re Solar Energy Power Sp. z o. o.

Od 2011r. pełni funkcję dyrektora handlowego w firmie RE Solar Energy Power będącej producentem oświetlenia solarnego, co jest zgodne z profilem wykształcenia. Intensywnie wdraża wszystkie nowinki techniczne pojawiające się na rynku fotowoltaiki. Energia odnawialna jest jego pasją i kierunkiem rozwoju, z którego nie zamierza zejść, upatrując w

nim olbrzymie możliwości zastosowań i spowodowanie potężnych oszczędności przy jednoczesnym dbaniu o środowisko.

W wolnych chwilach poświęca się szlifowaniu umiejętności techniki gry na instrumentach muzycznych w obszarze jazzu i bluesa, co również idzie w zgodzie z dodatkowym wykształceniem.

05.12.2017 R. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA „BUDOWNICTWO WOBEC GLOBALNYCH WYZWAŃ GOSPODARKI O OBIEGU ZAMKNIĘTYM”

Bałtycki Klaster sEaNERGIA zaprasza na międzynarodową konferencję „Budownictwo wobec globalnych wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym”, która odbędzie się 5 grudnia 2017 r. w Baltic Plaza hotel****mediSPA & fit przy ulicy Plażowej 1 w Kołobrzegu.

Konferencja dedykowana jest wszystkim podmiotom zainteresowanym innowacjami, ekspansją rynkową, marketingiem, internacjonalizacją tematyką w obszarze budownictwa i gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ). Podczas wydarzenia zostaną zaprezentowane europejskie doświadczenia we wdrażaniu GOZ. Będzie to także okazja, by zapoznać się z rezultatami projektu w ramach którego powstało Europejskie Stowarzyszenie Klastrów (ECCA) a którego partnerem jest Klaster sEaNERGIA. Konferencji towarzyszyć będzie sesja networkingowa.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Szczegółowych informacji udziela Aleksandra Oleksik a.oleksik@seanergia.pl . Rejestracja na wydarzenie możliwa w tym miejscu: ECCA – Rejestracja.

PROGRAM KONFERENCJI

10:00 – 11:30 SESJA GŁÓWNA

  • Czym jest gospodarka o obiegu zamkniętym?
  • Wdrażanie GOZ w budownictwie – przegląd prawodawstwa na poziomie europejskim oraz państw członkowskich
  • Pomysły związane z wdrażaniem GOZ w Polsce
  • Potencjał rynku europejskiego i światowego w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym w budownictwie

11:30 – 11:45 PRZERWA KAWOWA

11:45 – 13:30 PREZENTACJA REZULTATÓW I DZIAŁALNOŚCI EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA KLASTRÓW (ECCA)

  • Dlaczego potrzebujemy współpracy klastrów na poziomie europejskim?
  • Stowarzyszenie ECCA – miejsce dla firm, inwestorów oraz instytucji publicznych
  • Prezentacja strategii internacjonalizacji firm na światowych rynkach
  • Nowe sposoby finansowania i modele biznesowe wspierające ekspansję na światowe rynki

13:30 – 14:00 PRZERWA KAWOWA

14:00 – 15:30 POMYSŁY I DOŚWIADCZENIA – SESJA NETWORKINGOWA

  • Okazja do nawiązania nowych relacji biznesowych pomiędzy reprezentantami firm, jednostek naukowych, instytucji publicznych – prezentacje doświadczeń, osiągnięć oraz kompetencji uczestników konferencji w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym

15:30 – 16:00 LUNCH

27-28.10.2014 r. - KONFERENCJA – Region, miasto, przedsiębiorstwo, społeczeństwo - Inteligentny rozwój w nowej perspektywie funduszy europejskich 2014-2020

Sea Development Sp. z o.o., koordynator Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA oraz Prezydent Miasta Kołobrzeg Janusz Gromek zapraszają na konferencję.

Przedmiotem konferencji jest dostarczenie wiedzy społeczeństwu, przedsiębiorstwom, organizacjom pozarządowym, środowisku naukowemu oraz samorządom terytorialnym  o możliwościach rozwoju wynikających z  perspektywy budżetowej 2014-2020 w obszarze zrównoważonego rozwoju, w szczególności środowiska.
Do uczestnictwa w konferencji zachęcamy szczególnie: przedsiębiorstwa, zwłaszcza z obszaru MSP, instytucje otoczenia biznesu, w tym klastry, platformy technologiczne, izby a także przedstawicieli środowisk naukowych i samorządowych.

Warunkiem uczestnictwa jest wysłanie formularza zgłoszenia znajdującego się na naszej stronie

Zgłoszenia można dokonać również drogą elektroniczną na adres:
c.rubanowicz@seanergia.pl lub wysłać na nr fax 94 713 55 88.

Szczegółowe informacje: http://konferencja.seanergia.pl/

05.06.2014 r. - KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji

Warszawa, Polska

Wysokosprawna kogeneracja uzyskała rządowe wsparcie do 2018 roku.  Aby ułatwić zainteresowanym inwestycje w tę technologię firma Progress Group zaprosiła ekspertów, którzy przybliżą uczestnikom Konferencji praktyczne i prawne zagadnienia związane z kogeneracją, tak aby jak najwięcej podmiotów mogło skorzystać z proponowanego wsparcia.

Szczegółowe informacje: http://progressgroup.pl/83-konferencje/300-kogeneracja.html


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Bałtycki Klaster sEaNERGIA zapraszają do udziału w konferencji pn. Fundusze Unii Europejskiej na rzecz rozwoju wybrzeża Morza Bałtyckiego – perspektywa 2014-2020. Konferencja została objęta honorowym patronatem Wicemarszałka Województwa Zachodniopomorskiego Andrzeja Jakubowskiego.

Konferencja jest poświęcona prezentacji kierunków wspierania działalności badawczo-rozwojowej w przedsiębiorstwach, źródeł finansowania projektów związanych z szeroko rozumianym rozwojem wybrzeża Morza Bałtyckiego w nowym okresie finansowania 2014-2020, a więc programów operacyjnych poziomu krajowego, regionalnych programów operacyjnych województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, a także programu Horyzont 2020. Zostanie również zaprezentowana strategia klastra sEaNERGIA oraz propozycja działań w ww. zakresie tematycznym.

Spotkanie będzie okazją do wymiany doświadczeń, przedstawienia propozycji wspólnych projektów oraz nawiązania współpracy pomiędzy potencjalnymi partnerami.

29.11.2013 r. – II Konwencja Badań i Innowacji 2013 – Czas na rozwój polskich technologii – od 7. Programu Ramowego do Horyzontu 2020

banner_kib2013v1

W dniu 29 listopada 2013 r. dr Elżbieta Syrda – Prezes Sea Development Sp. z o. o., koordynator Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA – uczestniczyła w II Konwencji Badań i Innowacji 2013 pod hasłem Czas na rozwój polskich technologii – od 7. Programu Ramowego do Horyzontu 2020, która odbyła się w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie.

  Tematem dyskusji na konwencji były możliwości rozwoju polskich technologii o strategicznym znaczeniu dla efektywności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Spotkanie to było także okazją do zaprezentowania obszarów priorytetowych badań prowadzonych w ścisłej współpracy świata nauki i przemysłu, koniecznych dla uzyskania polskich specjalności technologicznych. Konwencja poświęcona była także podsumowaniu polskiego uczestnictwa w 7. Programie Ramowym UE. Pani dr Elżbieta Syrda była moderatorem sesji IV Konwencji: Instrumenty finansowe wspierające Innowacyjność.

Harmonogram II Konwencji Badań i Innowacji 2013 znajduje się tutaj.

Więcej informacji na temat konwencji znaleźć można na stronie internetowej: II Konwencja Badań i Innowacji – od 7. Programu Ramowego do Horyzontu 2020.

26.10.2013 r. - Konferencja SyNeRgIa = Samorząd + Nauka + Region + Integracja
Interdyscyplinarne partnerstwo Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA z polskimi i zagranicznymi klastrami i Polskimi Platformami Technologicznymi Budowanie skali działania w innowacjach, rozwój współpracy sektora przedsiębiorstw z nauką, współpraca samorządów z klastrami w celu budowania zrównoważonego rozwoju regionalnego oraz synergia pomiędzy różnymi dyscyplinami w działalności badawczej były tematem przewodnim konferencji, która odbyła się w dniu 26 października 2013 r. w Kołobrzegu. Organizatorem konferencji było przedsiębiorstwo Sea Development sp. z o.o. – koordynator Bałtyckiego Klastra sEaNERGIA a patronatu udzielili Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego- Andrzej Jakubowski oraz Prezydent Miasta Kołobrzeg- Janusz Gromek.

Pełna relacja z Konferencji SyNeRgIa znajduje się tutaj.

04.07.2013 r. - 62. spotkanie Forum Energia - Efekt - Środowisko
niskoemisyjna

W dniu 4 lipca 2013 r., dr Elżbieta Syrda – Prezes Sea Development Sp. z o.o., wzięła udział w seminarium w siedzibie NFOŚIGW. Tematem niniejszego seminarium było zagadnienie: Niskoemisyjna Polska. Podczas spotkania dr Andrzej Kassenberg (Prezes Fundacji Instytutu na Rzecz Ekorozwoju) oraz dr Maciej Bukowski (Prezes Fundacji Instytut Badań Strukturalnych) zaprezentowali raport „Niskoemisyjna Polska 2050”. Raport ten dotyczył analizy możliwości stworzenia do 2050 roku gospodarki niskoemisyjnej w Polsce.

Pełna elektroniczna wersja raportu dostępna jest tutaj i tutaj.

25-26.06.2013 r. - IV KONGRES INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Sea Development – koordynator klastra uczestniczył w IV Kongresie Innowacyjnej Gospodarki który odbył się w dniach 25 – 26 czerwca 2013 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Hasłem tegorocznej edycji było „Konkuruj. Mierz wysoko. Wygrywaj!” Po raz kolejny honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Gościem specjalnym IV Kongresu Innowacyjnej Gospodarki był Joseph E. Stiglitz, amerykański ekonomista, laureat Nagrody Banku Szwecji im. Alfreda Nobla w dziedzinie ekonomii w 2001 roku.

Dyskusja odbywała się w 3 głównych blokach tematycznych: „Konkurencyjna edukacja”, „Konkurencyjna Polska. Kreatywne miasto” oraz „Konkurencyjna gospodarka”.

Więcej informacji na temat IV Kongresu Innowacyjnej Gospodarki można znaleźć tutaj.

15.12.2012 r. - Podpisanie Porozumienia

Podpisanie porozumienia pomiędzy Klastrem „sEaNERGIA”, a przedstawicielami samorządów terytorialnych miast i gmin województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego, miało miejsce w ekskluzywnym Baltic Plaza hotel****mediSPA & fit w Kołobrzegu, przy ulicy Plażowej 1, w dniu 15.12.2012 r.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego oraz przedstawiciele samorządu terytorialnego miast i gmin obydwu województw, liczne środowisko naukowe i biznesowe. 

Dr Elżbieta Syrda – Prezes Sea Development – koordynator Bałtyckiego Klastera sEaNERGIA, zaprezentowała informacje o Klastrze. Klaster sEaNERGIA to nadbałtyckie powiązanie kooperacyjne na obszarze województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, w celu rozwoju nowoczesnych usług polegających na innowacjach ekoenergetycznych służących 

rozwojowi turystyki, w tym turystyki uzdrowiskowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań służącym zachowaniu środowiska naturalnego oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii .W pierwszej kolejności Klaster skupi się na procesie integracji oraz dopasowania istniejących technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz innych nowoczesnych rozwiązań ekoenergetycznych, w celu wypracowania modelu obiektu oferującego usługę turystyki aktywnej przez cały rok. 

Konieczność realizacji takich działań wynika zarówno z potrzeb rozwoju gospodarczego województw nadbałtyckich, których gospodarka opiera się na turystyce, a problem jej sezonowości zmniejsza efektywność ekonomiczną, jak i konieczności zmniejszenia emisji CO2 i wspierania produkcji energii elektrycznej i cieplnej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych. 

Klaster skupia przedsiębiorstwa, jednostki naukowe i uczelnie oraz gospodarcze i społeczne organizacje pozarządowe, działające w obszarze OZE. 

Ważnym partnerem we współpracy z Klastrem są jednostki Samorządu Terytorialnego, które najlepiej znają potrzeby swojego regionu oraz możliwości budowania regionalnej gospodarki opartej na wiedzy i innowacyjnych rozwiązaniach. Stały Patronat nad „Bałtyckim Klasterem sEaNERGIA” sprawuje Prezydent Miasta Kołobrzeg – Janusz Gromek, nie tylko dlatego, że siedziba Klastra jest w Kołobrzegu, ale przede wszystkim ze względu na aktywną politykę rozwoju miasta Kołobrzeg prowadzoną przez Prezydenta i wszystkie służby Urzędu Miasta – politykę wspierania przedsiębiorczości opartej na innowacjach, nowoczesnych procesach i technologiach. Bez takiego wsparcia, żadna inicjatywa społeczno – gospodarcza,
nie mogła by się urzeczywistnić. Dlatego w programie „Kierunki i Założenia Polityki Klastrowej w Polsce do 2020”, tak ważne miejsce przypisano Samorządom terytorialnym. Przygotowane rekomendacje dla przyszłej polityki klastrowej, bazują na założeniach przyjętych w dokumentach rządowych, takich jak raport Polska 2030, Trzecia Fala Nowoczesności, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, czy Krajowy Program Reform Europa 2020. W dokumentach tych wskazuje się między innymi na potrzebę wpierania biegunów rozwojowych, w celu przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności polskiej gospodarki oraz potrzebę wspomagania rozwoju gospodarczego opartego na specjalizacjach regionalnych i lokalnych, szczególnie w ramach inicjatyw klastrowych. 

Wiele innych miast i gmin oraz powiatów z województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego podpisało w dniu 15.12.2012r., porozumienie o współpracy z Klasterem „sEaNERGIA” miedzy innymi: Urzędy Miast w Gryficach, w Kołobrzegu, w Malborku, w Słupsku, a także Powiat Kołobrzeg. Świadczy to o rozumieniu roli klastrów w rozwoju regionalnym i nowoczesnym stylu sprawowania władzy terytorialnej. 

Ważną rolę w upowszechnianiu innowacyjnych inicjatyw odgrywają media, które na rynku regionalnym są najlepszym nośnikiem i źródłem transferu wiedzy i wielu przedstawicieli mediów uczestniczyło w spotkaniu. 

Dlatego Klaster sEaNERGIA zaprasza całe środowisko mediów do współpracy w ramach tej inicjatywy. Wszelkie wnioski w tym zakresie należy kierować na adres: e.bartczak@sea-development.pl

25.07.2012 r. - Podpisanie Porozumienia Powiązania Kooperacyjnego Bałtycki Klaster sEaNERGIA

W tym dniu zostało podpisane Porozumienie Powiązania Kooperacyjnego „Bałtycki Klaster sEaNERGIA” w składzie przedsiębiorstw z obszaru odnawialnych źródeł energii, budownictwa pasywnego i turystyki, uczelni i instytutów badawczych oraz pozarządowych organizacji gospodarczych i społecznych.

Więcej informacji na temat tego wydarzenia można znaleźć tutaj.

20.01.2012 r. - Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego powołania Klastra sEaNERGIA

Więcej informacji na temat tego wydarzenia można znaleźć tutaj.