2.1.1. Nowe kompetencje HR-owe oraz menedżerskie w powiązaniu kooperacyjnym sEaNERGIA
Projekt skierowany jest do przedsiębiorstw funkcjonujących w ramach powiązania kooperacyjnego „Bałtycki Klaster sEaNERGIA”, utworzonego 25.07.2012 na mocy umowy pomiędzy koordynatorem Sea Development sp. z o. o. a 17 podmiotami, w tym 10 MŚP. To właśnie te przedsiębiorstwa oraz koordynator porozumienia Sea Development sp. z o. o. będący Projektodawcą niniejszego projektu stanowić będą beneficjentów pomocy.

Celem głównym projektu jest podniesienie wśród kadry zarządzającej przedsiębiorstw poziomu wiedzy i kompetencji w obszarze ZZL i zarządzania przedsiębiorstwem, pozwalających na pełne wykorzystanie potencjałów otoczenia społecznego, gospodarczego i prawnego w branży OZE.

Źródło finansowania:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet II.
Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa osób pracujących;

Działanie 2.1.
Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki;

Poddziałanie 2.1.1
Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie

Instytucja Pośrednicząca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Realizator: Sea Development sp. z o. o.

Partnerzy: American Systems sp. z o.o.

8.1.1. Morze możliwości morze marzeń

Celem głównym projektu jest podniesienie turystycznej atrakcyjności Baltic Plaza Hotel Medi SPA w Kołobrzegu dzięki zdobyciu przez jego pracowników wiedzy i kompetencji z zakresu kreowania, planowania i wdrażania oferty ekoturystycznej do końca VIII.2013 r.

Źródło finansowania:
Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VIII.
Regionalne kadry gospodarki;

Działanie 8.1.
Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie;

Poddziałanie 8.1.1
Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

Realizator: Sea Development sp. z o. o.

Strona WWW projektu: http://www.balticplaza.eu/baltic-plaza-hotel/morze-mozliwosci

European Circular Construction Alliance

ECCA

Strona projektu: http://circularconstruction.eu

W styczniu br. Bałtycki Klaster sEaNERGIA rozpoczął realizację międzynarodowego projektu pt. „European Circular Construction Alliance – adopting Circular Economy for internationalization and global competitiveness of European SMEs in Building and Construction (ECCA)” współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu COSME i wspieranego przez European Cluster Collaboration Platform. Projekt realizowany jest przez konsorcjum trzech klastrów. Poza sEaNERGIĄ są to: Construction Cluster of Slovenia ze Słowenii oraz Sustainable Building Cluster z Hiszpanii.

Głównym celem projektu jest utworzenie Europejskiego Aliansu Klastrów działających w obszarze budownictwa, energetyki oraz szeroko pojętej gospodarki okrężnej (European Circular Construction Alliance). Będzie to meta-klaster, a w dalszej perspektywie Europejskie Partnerstwo Strategiczne Klastrów na rzecz Internacjonalizacji (European Strategic Cluster Partnership for Internationalization – ESCP4i), wspierający klastry oraz sieci biznesowe, zrzeszone w nich firmy (zwłaszcza MŚP) oraz inne podmioty w zakresie innowacji, ekspansji rynkowej, marketingu, internacjonalizacji, budowania przewagi konkurencyjnej oferowanych produktów, usług czy technologii w obszarze budownictwa okrężnego (ang. circular construction).

5 grudnia 2017 r. w Kołobrzegu odbyła się konferencja „Budownictwo wobec globalnych wyzwań gospodarki o obiegu zamkniętym” prezentująca rezultaty projektu.

Byla to okazja do nawiązania nowych relacji biznesowych pomiędzy reprezentantami firm, jednostek naukowych, instytucji publicznych – prezentacje doświadczeń, osiągnięć oraz kompetencji uczestników konferencji w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym

DSC_0032

 

 

 

 

 

 

 

DSC_0056DSC_0083DSC_0078DSC_0061

 

 

 

DSC_0111DSC_0073DSC_0017DSC_0022

https://twitter.com/ECCAeu

https://www.linkedin.com/groups/8509966

Print