logo

 

Powiązanie kooperacyjne sEaNERGIA

sEaNERGIA to nadbałtyckie powiązanie kooperacyjne dla innowacji ekoenergetycznych służących rozwojowi turystyki uzdrowiskowej. Stworzyliśmy powiązanie kooperacyjne na obszarze województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, w celu rozwoju unikatowej usługi polegającej na innowacjach ekoenergetycznych, służących rozwojowi turystyki, w tym turystyki uzdrowiskowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań służącym zachowaniu środowiska naturalnego oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii. Proces integracji oraz dopasowania istniejących technologii wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz innych nowoczesnych rozwiązań ekoenergetycznych, pozwoli we wczesnej fazie rozwoju powiązania kooperacyjnego wypracować model obiektu oferującego usługę turystyki uzdrowiskowej aktywnej przez cały rok. W wyniku podjętych działań w ramach projektu, powstanie strategia rozwoju powiązania kooperacyjnego, wraz z propozycją wspólnych projektów do realizacji w przyszłości.